50 Χρόνια Πρωτοπορίας και Έρευνας στην Πράσινη Επιστήμη

50 Χρόνια Πρωτοπορίας και Έρευνας στην Πράσινη Επιστήμη