Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να υπάρχουν τα προϊόντα μας σε απόθεμα στα καταστήματα και στο eshop μας. Ευχαριστούμε για την προτίμηση, την κατανόηση, και την υπομονή σας!!!

Όροι Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ECOS 6/6—20/6/18)

Η εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε διοργανώνει διαγωνισμό σε επιλεγμένα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» της εταιρείας «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.»

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη ικανότητα δικαιοπρακτικών ενεργειών. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό είναι άκυρη και  άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου θα έχουν τυχόν λάβει.

2.  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των εταιρειών Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε και Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 06/06/2018 ώρα 08:00 έως 20/06/2018 ώρα 23:59 (εφεξής η «διάρκεια») σε επιλεγμένα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ». Τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι τα εξής:1. Σκλαβενίτης Κερατσίνι (Λ. Δημοκρατίας 200 και Σαλαμίνος), 2.Σκλαβενίτης Καλλιθέα (Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35), 3.Σκλαβενίτης Χαλκηδόνα (Αχαρνών 467), 4.Σκλαβενίτης Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 41-47), 5.Σκλαβενίτης Μακεδονία  (Εμπορική Στοά, Τομπάζη 15), 6.Σκλαβενίτης ΟΝΕ SALONICA (CITY GATE – Γιαννιτσών & Κωλέττη).

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι κάθε ενδιαφερόμενος που  πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, μπορεί να προσέλθει σε επιλεγμένα κατάστημα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», να παραλάβει το προωθητικό έντυπο, να σκανάρει το QR code ή να μπει στο site www.ecos.com.gr/contest και να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του για να επικυρώσει τη συμμετοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό θα ακυρώνονται.

Συνολικά θα κληρωθούν 6 πλυντήρια ρούχων Bosch (Χωρητικότητας πλύσης 6kg, 1.200 στροφών, ενεργειακής κλάσης Α+++).

5. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. επί της οδού Σόλωνος 69 – Αθήνα, τηλ. 2103623614, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. με βάση τα στοιχεία των συμμετεχόντων που καταχωρήθηκαν στο site www. ecos.com.gr/contest, παρουσία της συμβολαιογράφου κ. Κανελλοπούλου Ιωάννας.

Θα αναδειχθούν: έξι (6) τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα Bosch πλυντήριο και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές.

Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε., που εδρεύει επί της οδού Σόλωνος 69-Αθήνα, τηλ. 2103623614. Η εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. θα παραδώσει τα δώρα στους νικητές κατόπιν τηλεφωνικής της επικοινωνίας και μεταξύ τους συνεννόησης. Οι τυχεροί που δεν έχουν δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει οι ίδιοι να αναζητήσουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είτε επικοινωνώντας στο παραπάνω τηλέφωνο, είτε να επισκεφθούν το site www. ecos.com.gr /contest. Όσοι τυχεροί δεν ανταποκριθούν θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018, θα αντικατασταθούν αυτόματα και με σειρά προτεραιότητας από τους αναπληρωματικούς νικητές , οι οποίοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την παραπάνω εταιρεία από την 02/07/2018 έως την 04/07/2018.
Στην περίπτωση που παρέλθουν 4 μήνες από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών και των αναπληρωματικών νικητών (με καταληκτική ημερομηνία 04/10/2018) και κάποιος έστω κι από τους αναπληρωματικούς νικητές δεν έχει παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό απόλλυται και η Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

6. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν τόσο η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε, όσο και η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.

7. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ή άλλη υπηρεσία, ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται, ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τόσο η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε, όσο και η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

8. Η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο site www. .ecos.com.gr/contest. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιασδήποτε άλλη αξίωση έναντι της ανωτέρω διοργανώτριας εταιρείας.

9. Η εταιρία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε, όσο και η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι ανωτέρω εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

10. Η εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε δικαιούται να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε για την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της προβολής του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η ανωτέρω εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους της, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Το εν λόγω αρχείο θα τηρηθεί από την Διοργανώτρια για χρονικό διάστημα 1 έτους και στη συνέχεια θα διαγραφεί.

12. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή τους συγκατάθεση και αποδέχονται ότι η Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε., είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών της εταιρείας Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ρητά διευκρινίζεται ότι στην ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ θα διαβιβασθεί αρχείο με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας των νικητών (τακτικών και αναπληρωματικών) για το σκοπό γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του διενεργούμενου σε επιλεγμένα Καταστήματά της Διαγωνισμού, το οποίο θα τηρηθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωσή του και εν συνεχεία θα διαγραφεί. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΕ)2016/679  και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα διόρθωσης, τροποποίησης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, επικοινωνώντας με την εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε., οδός Σόλωνος 69-Αθήνα, τηλ. 2103623614.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στο www.ecos.com.gr/contest.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο κα Ιωάννα Κανελλοπούλου. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην παραπάνω συμβολαιογράφο. Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.